Home / LSD Introduction

Mirage: Disused Public Property in Taiwan
2010-2019

 

When the new semester began in February 2010, Yao Jui-Chung, presiding over the first classes of the fine arts departments at Taipei National University of the Arts and the National Taiwan Normal University, asked the students about their expectations for this class: did they wish to follow the normal class format, where the teacher would teach related knowledge, or would they like to use the class to do a “mosquito hall” investigation? The fifty-some students at the two universities decided to make a Taiwan-wide “mosquito hall” survey as the assignment for this semester. Through half a year of investigation across the island, the students identified one hundred and forty seven “mosquito hall” locations, compiling the 684 page book Mirage – Disused Public Property in Taiwan, which outlines an absurd situation in Taiwanese society, embodying the fact that “misguided policy is worse than corruption.” Meanwhile, this artistic action took part in the 2010 Taipei Biennial Movement Project. It was widely reported in the media, and attracted a high level of attention from the government, even prompting a call from the Vice President and a visit from the Premier of the Executive Yuan, who advised all relevant departments to engage in an inspection of said facilities, ordering them to revive all mosquito halls within a year or consider demolishing them. Through two years of homework, the students’ art action was like a stone thrown into a pond, sending ripples outwards, shaking a presumably calm society and forcing them to face reality. The significance and value of this “participation” lie in the fact that it is both a collective action by Yao Jui-Chung and his students, and in that it used artistic methods to hold up a social issue to scrutiny and engage the awareness of the people in regards to that issue.

1 Artist
1 Documentary Director
3 Universities
362 Fine Art Students
10 Years
8 Books
777 Cases
5,000 Pages
5,200 Photos
23 Exhibitions
314 photo artworks showed

Lost Society Document (LSD) Members
魏子淇WEI Tzu-Chi、吳昀芮WU Yun-Jui、陳柏瑜TAN Piek-Lu、
張辰申CHANG Chen-Shen、林藝涵 LIN Yi-Han、闕河瀚CHUEH He-Han、
郭奕臣KUO I-Chen、呂如笙 LU Lu-Sheng、張桂華CHANG Kuei-Hua、
王毓慈WANG Yu-Tzu、盧薏䅌 LU Yi-Juan、藍景泓LAN Ching-Hung、
鄧鈺樺TENG Yu-Hua、陳泇妡CHEN Chia-Hsin、楊于萱YANG Yu-Hsuan、
張立薇CHANG Li-Wei、盧玟伶LU Wen-Ling、鄒毓凱TSOU Yu-Kai、
宋鈺SONG Yu、郝奕為HAO Yi-Wei、張君瞳CHANG Chen-Tung、
劉孟樺LIU Meng-Hua、楊宜霖YANG Yi-Lin、馮品慈FENG Pin-Tzu、
翁子枚WENG Tzu-Mei 、劉安婕LIU An-Chieh、陳韻如CHEN Yun-Ju、
陳欣彤CHEN Hsin-Tung、趙明JAU Ming、陳希晟CHEN Hsi-Sheng、
劉彥甫 LIU Yen-Fu、戴震東TAI Chen-Tung、陳亮伃CHEN Liang-Yu、
陳俊宇CHEN Tsun-Yu、張懿人CHANG Yi-Jen、蕭雅萱HSIAO Ya-Hsuan、
李知芸LI Chih-Yun、鍾欣芳CHUNG Hsin-Fang、潘燕楠PAN Yan-Nan、
蘇耘誼SU Yun-Yi、蔡昀儒TSAI Yun-Ju、陳郁盛CHEN Yu-Sheng、
徐銘謙HSU Ming-Chien、蘇聖雅SU Sheng-Ya、黃嘉琳HUANG Chia-Lin、
覃馨TAN Hsing、李怡衡LEE Yi-Heng、鄭筠 CHENG Yun、
邱怜禎CHIU Lien-Jan、曾若媖TSENG Jo-Ying、江冠儀CHIANG Kuan-Yi、
林沛瑤LIN Pei-Yao、賴宥佐LAI Yu-Tso、康育恩KANG Ian 、
林峙宇LIN Chih-Yu、謝孟謙HSIEH Ming-Chien、胡涵潔HU Han-Chieh、
王秀君WANG Hsiu-Chun、洪晨芳HUNG Chen-Fang、黃芷晴HUANG Chih-Ching、
黃培瑋HUANG Pei-Wei、吳振瑋WU Zhen-Wei、陳姵含CHEN Pei-Han、
楊佩樺YANG Pei-Hua、游宗憲 YU Tsung-Hsien、陳怡如CHEN Yi-Ju、
簡莉芸CHIEN Li-Yun、吳瑩珊WU Ying-Shan、葉子禎YEH Tzu-Jen、
霍蓉HUO Jung、錢俞蓁CHIEN Yu-Jen、林容萱LIN Jung-Hsuan、
沈孟儒SHEN Meng-Ju、蕭怡安HSIAO Yi-An、萬丹雅WAN Dan-Ya、
蕭敏伶HSIAO Min-Ling、曹恆誠TSAO Heng-Cheng、林倚琤LIN Yi-Cheng、
孔雱瑩KUNG Pang-Ying、李品儒LEE Pin-Ru、蔡兆勳TSAI Chao-Hsun、
劉育姍LIU Yu-Shan、鍾昱甯CHUNG Yu-Ming、莊雅婷CHUANG Ya-Ting、
吳泳逾WU Yung-Yu、侯思齊HOU Si-Chi、郭語喬KUO Yu-Chiao、
蘇怡雯SU Yi-Wen、謝佳瑜HSIEH Chia-Yu、鄭詠慧CHENG Yung-Hui、
曾奕潔TSENG Yi-Chieh、汪育卉WANG Yu-Hui、游蓁楡YU Chen-Yu、
陳奕維CHEN I-Wei、陳安CHEN An、曾馨霈TSENG Hsing-Pei、
陳佳琪CHEN Chia-Chi、黃馨HUANG Hsing、陳建泯TAN Kian-Ming、
張友成CHANG You-Chung、許鈺羚HSU Yu-Ling、郭柏俞KUO Po-Yu、
呂昭儀LU Chao-Yi、謝智源HSIEH Chi-Yuan、陳勇豐TAN Yung-Hong、
魂遊Wen Yau、柯淮恩KO Huai-En、林峻葳LIN Chun-Wei、
廖永禎LIAO Yung-Chen、黃釋以HUANG Shih-Yi、林柔妤LIN Jou-Yu、
楊雅婷YANG Ya-Ting、陳昱婷CHEN Yu-Ting、李謦羽LEE Ching-Yu、
陳巧筠CHEN Chiao-Yun、王千華WANG Chien-Hua、吳乃慧WU Nei-Hui、
李易儒LEE I-Ju、黃柏翰HUANG Po-Han、湯晴雯TANG Ching-Wen、
王佩珊WANG Pei-Shan、陳怡縉CHEN Yi-Chin、曾耀儀TSENG Yao-Yi、
白顏慈PAI Yen-Tzu、蕭文瑛HSIAO Wen-Ying、小笠原良人OGASAWARA Yoshito、
王妤庭WANG Yu-Ting、劉妍彤LIU Yen-Tung、郭豫君KUO Yu-Chun、
郭芙志KUO Fu-Chih、陳怡珊CHEN Yi-Shan、劉邑琳LIU Yi-Ling、
黃詒HUANG Yi、林怡君LIN Yi-Chun、廖昭豪 LIAO Chao-Hao、
郭俐妏KUO Li-Wen、徐思穎HSU Szu-Ying、耿傑生GENG Jie-Sheng、
林秀蓁LIN Hsiu-Jen、劉紀岑LIU Chi-Tsen、黃婷筠HUANG Ting-Yun、
趙健宏JAU Jian-Hung、劉奕伶LIU Yi-Ling、王瑄薇WANG Hsuan-Wei、
李曉翠LEE Hsiao-Tsui、吳怡萱WU Yi-Hsuan、孫士婷SUN Shih-Ting、
吳昕玨WU Hsin-Jue、吳丞祐WU Cheng-You、李涵如LEE Han-Ju、
曾怡馨TZENG Yi-Shin、陳凱翔CHEN Kai-Shiang、許馨勻HSU Hsin-Yun、
楊文雅YANG Wen-Ya、林恆如LIN Heng-Ru、陳姿雅CHEN Tzu-Ya、
張筑婷CHANG Chu-Ting、徐婕珉HSU Chieh-Min、涂智惟TU Chih-Wei、
許家瑋HSU Jia-Wei、黃舜廷HUANG Shun-Ting、蔡威逸TSAI Wei-Yi、
吳伯鴻WU Bo-Hung、方譯梅FANG Yi-Mai、陳奕充CHEN Yi-Chung、
吳宇婷WU Yu-Ting、詹岳霖CHAN Yueh-Lin、章芷珩CHANG Shauba、
翁黃浩WENG Huang-Hao、劉悅德LIU Yue-De、劉冠伶LIU Guan-Ling、
黃子瑞HUANG Tzu-Jui、黃麗音HUANG Li-Yin、林秀蓁LIN Shiou-Jen、
呂宛書LU Wan-Shu、簡邑安CHIEN Yi-An、溫知穎WEN Chih-Yin、
陳品翰CHEN Pin-Han、李佩芬LI Pei-Fen、范嘉恩FAN Jia-En、
林晏竹LIN Yan-Chu、卓芳琦JUO Fang-Chi、黃冠鈞HUANG Guan-Jiun、
張育榕CHANG Yu-Rung、林潔心LIN Chin-Shin、黃庭輝HUANG Ting-Hui、
林堅LIN Chien、廖愷LIAO Kai、陳怡靜CHEN Yi-Ching、
張淨嵐CHANG Ching-Lan、蘇立安SU Li-An、彭凡修PENG Fan-Hsiou、
陳柏憲Chen Po-Hsien、胡家馨HU Chia-Hsin、陳倢伃CHEN Jie-Yu、
孫怡安SUN Yi-An、謝采霖HSIEH Tsai-Lin、劉安迪LIU An-Ti、
莊大緯CHUANG Ta-Wei、劉佳宜LIU Chia-Yi、吳宜靜WU Yi-Ching、
蘇頤涵SU I-Han、陳可柔CHEN Ke-Jou、陳潔CHEN Jie、
陳欣恩CHEN Hsin-En、陳薇文CHEN Wei-Wen、鄭楷驣CHENG Kai-Teng、
夏啟仁HSIA Chi-Jen、謝承霖HSIEH Cheng-Lin、余家萱YU Chia-Hsuan、
范郁雯FAN Yu-Wen、戴飴霏TAI Yi-Fei、鄭佳寧CHENG Chia-Ning、
許耕維HSU Geng-Wei、文有容WEN Yu-Jung、王煜容WANG Yu-Jung、
周德容CHOU Te-Jung、張韻CHANG Yun、辛也HSIN Yeh、
黃奕蓁HUANG I-Chen、黃喻雯HUANG Yu-Wen、張曾宜CHANG Tseng-Yi、
吳心瑜WU Hsin-Yu、羅安璇LO An-Hsuan、李浩詩LEE Hao-Shih、
石偉延SHIH Wei-Yen、何婉寧HO Wan-Ning、張郁CHANG Yu、
邵佳琦SHAO Chia-Chi、朱家慧CHU Chia-Hui、戴欣妤TAI Hsin-Yu、
章雅柔CHANG Ya-Jou、張元綺CHANG Yuan-Chi、阮亦馨JUAN Yi-Hsing、
林禹葳LIN Yu-Wei、彭一航PENG Yi-Hang、陳樂容CHEN Je-Jung、
蔡東益TSAI Tung-Yi、邱怡菁CHIU Yi-Ching、李翊甄LEE Yi-Jen、
洪明權HUNG Ming-Chuan、丁榮璿TING Jung-Hsuan、林易LIN Yi、
楊軒YANG Hsuan、湯雯晴TANG Wen-Ching、沈縈融SHEN Ying-Jung、
蔡士翔TSAI Shih-Hsiang、蕭若妤HSIAO Jo-Yu、江昱呈CHIANG Yu-Cheng、
連芯妤 LIEN Hsin-Yu、吳翔峻WU Hsiang-Chun、黃怡潔HUANG Yi-Chieh、
林佩妘LIN Pei-Yun、賴繹翔LAI Yi-Hsiang、蔣若婕CHIANG Jo-Je、
陳佳虹CHEN Chia-Hung、余欣儒YU Hsin-Ju、楊惟媛YANG Wei-Yuan、
蔡尚宸TSAI Shang-Chen、王悅薪WANG Yueh-Hsin、陳星翰CHEN Hsing-Han、
胡子祺HU Zi-Chi、李思穎LEE Si-Ying、柯鈞耀KO Chun-Yao、
郭品君KUO Pin-Chun、魏澤WEI Ze、林欣美LIN Hsin-Mei、
葉育菖YEH Yu-Chang、黃旭辰HUANG His-Chen、黃詩恩HUANG Shih-En、
張智涵CHANG Chih-Han、林文璨LIN Wen-Tsan、楊佳安YANG Jia-An、
莊耀嘉CHUANG Yao-Jia、卓子絡JUO Tz-Luo、呂玫慧LU Mei-Hui、
吳又予WU You-Yu、林書慎LIN She-Shen、許瑋庭HSU Wei-Ting、
林彥翔LIN Yen-Hsiang、王寶婕WANG Pao-Chieh、謝宜庭HSIEH Yi-Ting、
林優如LIN Yu-Ju、江亞萱CHIANG Ya-Hsuan、盧俊辰LU Tsun-Chen、
魏辰哲WEI Chen-Che、王盈文WANG Ying-Wen、林晏伃LIN Yen-Yu、
林曉涵LIN Hsiao-Han、鄧欣榮TENG Hsin-Jung、黃可維HUANG Ko-Wei、
李亦凡LI Yi-Fan、密志齊MI Chih-Chi、馬君儒MA Jiun-Ru、
林政忠LIN Cheng-Chung、翁逸涵WENG Yi-Han、蔡佩听TSAI Pei-Ting、
翁寧WENG Ning、謝政峰HSIEH Chen-Feng、李欣益LEE Shin-Yi、
李心萍LI Hsin-Ping、洪維廷HUNG Wei-Ting、林倚慈LIN Yi-Tzu、
林鈺軒LIN Yu-Hsuan、石洳瑄SHIH Ju-Hsuan、周昉CHOU Fang、
林峙宇LIN Chih-Yu、陳如瑩CHEN Ju-Ying、湯敏Tang Min、
陳映蓉CHEN Ying-Jung、莊凱筑 CHUANG Kai-Chu、劉桑祁LIU Sang-Chi、
黃莓富HUANG Mei-Fu、陳怡安CHEN Yi-An、甘明濬GAN Ming-Jiun、
陳芸琦CHEN Yun-Chi、楊博鈞YANG Bo-Jiun、郭芳均KUO Fang-Chun、
吳秉聖WU Ping-Sheng、簡翊洪CHIEN、林睿洋LIN Rui-Yang、
王毓涵WANG Yu-Han、劉子凡LIU Tzh-Fan、陳國華CHEN Guo-Hua、
周荃立CHOU Chyuan-Li、陸真儀LU Jen-Yi、盧翊軒LU Yi-Hsuan、
蔡佳穎TSAI Chia-Ying、張芳瑜CHANG Feng-Yu、馬辰諭MA Chen-Yu、
林庭如LIN Ting-Ru、吳念澄WU Nian-Cheng、白植皓PEI Chih-Hau、
劉怡婷LIU Yi-Ting、張若瑀CHANG Juo-Yu、吳中濬WU Chung-Chun、
劉昕LIU Hsin、陳又寧CHEN Yu-Ning、張舒晴CHANG Shu-Ching、
鍾岳庭CHUNG Yueh-Ting、凃湘依TU Hsiang-Yi、彭奕軒PENG Yi-Hsuan、
賴永霖LAI Yong-Lin、林佳臻LIN Chia-Jen、曾馨儀TSENG Shin-Yi、
許盈瑀HSU Ying-Yu、曾麟媛TSENG Lin-Yuan、劉亦玲LIU Yi-Ling Yi-Hung、
邱伶琳CHIU Ling-Lin、蔡珮綺TSAI Pei-Chi、賴曉瑩LAI Hsiao-Ying、
莊雅鈞CHUANG Ya-Jiun、何孟璇HO Meng-Hsuan、佟孟真TUNG Meng-Jen、
劉潔LIU Jie、黃翎HUANG Ling、謝仁繽HSIEH Ren-Bin、
廖婉婷LIAO Wan-Ting、林慶淵 LIN Ching-Yuan、郭育圻KUO Yu-Chi、
王靖淳WANG Ching-Chun、李庭儒LI Ting-Ju


A Rainbow over the Ruins
Director / Sandy Hsiu-Chih Lo
Cinematographer / Kai-Yu Chuang